LIBRARY EXPRESS

Ku soo dhawow nidaamka cusub ee St Paul Public Library: Ee Library Express

Ku soo dhawow nidaamka cusub ee St Paul Public Library: Ee Library Express

Library Express waxaan u sameynay anagoo ka fakarayno caafimaadkaada iyo caafimaadka shaqaalaheena, waana ku faraxsanahay in aan idinkusoo dhaweyno maktabadaheena.

Soo gul gudaha, qaado wixii aad dalbatay, Ka amaaho buugaagta, filimada, iyo muusikada noo yaalo.

Wax koobiyeeso, iskaangarayso, fakis ka dirso, ama wax ka daabco.

Badbaadaada iyo badbaadada shaqaalaheena ayaa aad muhiim ah.

Waxaan raaceynaa sharciga u dagsan magaalada iyo gobolka ee ilaalinta   caafimaadka bulshada.

Hadii aad xanuunsantahay na soo booqo mar kale markii aad caafimaado.

Marka aad imaato maktabada waxaa ku soo dhaweyn doono shaqaalaha maktabada oo ku jawaabi doono wixi su'aalo ah aad qabto kuguna caawin doono sida aad u isticmaali laheed maktabada si aamin ah.

Shaqaalaha maktabada waxa ay xirnaan doonaan maaski, soo booqoyaasha dhan waxaa laga rabaa in ayaguna xirnaadaan maaski.

Hadii aad maaski soo ilowdo, waan ku faraxsanahay in aan ku siino mid.

Si qof kasta uu u badbaado, ka joog lix tilaabo dadka kale.

Si loo fududeeyo sooshal distansing, waxaan yareenaynaa inta qof oo hal mar ku wada jiri karto maktabada.

Waxaan idin waydiinaynaa in aad soo gaabisaan watiga aad na soo booqonaysaan si ay dadka kale ay u helaan fursad ay ku galaan maktabada.

Maktabadaha kala duwan waxay leeyihiin adeegyo kala duwan iyo sacadaha ay furan yihiin oo kala duwan, marka waxaad wacdaa maktabada aad u socoto si aad u ogaato inti aadan tagin ka hore.

Maktabadaada wax yar way duwanaan doontaa sidii hore.

Diyaar u manihin in aan noqono meel la iskugu imaado oo lagu baashaalo, marka waxaan ka qaadnay maktabadaha alaabtii taaley iyo alaabtii ay caruurta ku ciyaari lahaayeen.

Qolalka meetinka iyo qolalka ardayda wax ku barato ma furnaan doonaan wali.

Maktabadooyinka badankood kombuutarada waxay u furnaan doonaan in wax laga daabaco kali ah.

Maktabadaha qaarkood waxaad ka qabsan kartaa balan si aad u isticmaasho kombuutarada waqti ka dheer intaas.

Hadaadan dareemin aaminimo in aad soo gasho maktabada, ha walwalin

Waxaan leenahay barnaamijyo badan oo khadka tooska ah ah.

Haddii aad caawimaad u baahan tahay, waxaan haynaa shaqaale diyaar u ah inay kaga jawaabaan su'aalaha taleefanka ama ku sheekaysiga khadka tooska ah Isniinta illaa Sabtida, ama waxaad ku soo gudbin kartaa su'aasha khadka tooska ah.

Naga soo booqo khadka tooska ah ee sppl.org ama wac 651-266-7000 si aad wax uga ogaato adeegyada maktabadda ee aad adigu ka heli karto.

Back to Top